Kalendarz

Kalendarz na rok 2018

Maj
19
sob
Petrochemia Cup Płock @ Parowa 1 Płock
Maj 19 – Maj 20 całodniowy

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

REGATY ŻEGLARSKIE

PETROCHEMIA CUP 2018 – Puchar Polski w klasie MICRO

 

 1. ORGANIZATOR

Klub Żeglarski „Petrochemia” Płock

Płock ul. Chemików 7a

Kontakt:

z ramienia KŻ Petrochemia: Komandor Klubu Cezary Czarnecki tel. (024) 256-86-58 kom. 696 479 788

lub Członek Zarządu ds. Sportowych Piotr Kułaga tel. kom. 501 795 376

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty zostaną rozegrane w dniach 19 – 20 maja 2018r. w Płocku na Wiśle między 634 i 636 km. Siedzibą    Komitetu   Organizacyjnego  i   Komisji   Regatowej   będzie   teren   Klubu   Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, ul. Parowa 1 (obok  ujęcia  wody dla PKN ORLEN S.A.).

Otwarcie  regat  odbędzie  się  w  dniu  19.05.2018r. o godz.1000 .

 

 1. UCZESTNICTWO

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w Biurze Regat w miejscu urzędowania w dniu 18.05.2018r.  Wysokość wpisowego od jachtu: 50 zł. Zgłoszenia wstępne można dokonać do dnia 17.05.2018 do godziny 22:00 na stronie: https://www.upwind24.pl/regatta/petrochemia-cup-2018-2018/send-entry.

 

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2017-2020, Przepisami Polskiego Towarzystwa Regatowego klasy MICRO, Zawiadomieniem o regatach zostanie opublikowanie na stronie: https://www.upwind24.pl/-3 , oraz Instrukcją Żeglugi. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w dniu regat przed ich rozpoczęciem.

Regaty rozegrane zostaną w klasie MICRO (klasyfikacje: Generalna, Racer, Cruiser, Old Regatta – stare Micro Polo, Flyer’y, Rykoszety. Inne Micro).

Klasyfikacja wg kolejności (system małych punktów). Przewiduje się rozegranie dziewięciu wyścigów.

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu jednego wyścigu.

 

 1. REKLAMOWANIE

Organizator może wymagać umieszczenia reklam sponsorów regat na jachtach zgodnie z kodeksem reklamowania ISAF

 

 1. PROGRAM I PUNKTACJA REGAT

Przewiduje się rozegranie 1 – 9 wyścigów. Przy rozegraniu jednego wyścigu regaty zostaną uznane za ważne. Po rozegraniu czterech i więcej wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu zostanie podany nie wcześniej niż o 11 15 w dniu 19.05.2018r. Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu zostanie podany nie później niż o godz. 14 00 w dniu 20.05.2018. do obliczania wyników stosowany będzie system „Małych Punktów”.

 

 1. NAGRODY

Organizator przewiduje dla pierwszych trzech załóg w każdej klasyfikacji przyznanie pamiątkowych dyplomów oraz pucharów.

Mogą zostać przyznane również nagrody rzeczowe wg regulaminu organizatora.

 

 1. UWAGI KOŃCOWE

Regaty będą posiadały licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

Sędzią Głównym będzie Adriana Konarzewska nr licencji PZŻ 454/I SR.

Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian w programie regat
i Instrukcji Żeglugi.

 

 1. INFORMACJA DODATKOWA

Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz. 43 z 2001 r.)
 • Ustawa z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na akwenach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.)
 • Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.
 • Wszystkie jachty bezwzględnie muszą posiadać ubezpieczenie OC ważne na czas rozgrywania regat.

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Regatach

Cze
1
pt
Anwil Cup Włocławek
Cze 1 – Cze 3 całodniowy

POBIERZ Zgłoszenie do regat

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

REGATY ŻEGLARSKIE

Anwil Cup 2018 

Sponsor Główny regat: ANWIL S.A. 87-805 WŁOCŁAWEK, ul. Toruńska 222, www.anwil.pl

Organizator: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie, 87-801 WŁOCŁAWEK, ul. Uskok 5
http://www.yca.pl; biuro@yca.pl

Kontakt:
• Marek Lewandowski: 604 267 949; marek.lewandowski@yca.pl
• Wojciech Warecki: 54 255-02-55; 601 686 559; biuro@yca.pl

1. Termin i ranga regat:
a. Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych ANWIL CUP 2018 zostaną rozegrane w
dniach 1 – 2 – 3 czerwca 2018 r. (piątek-sobota-niedziela). Mistrzostwa są zawodami rozgrywanymi w
ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku „R” = 1,1 na
akwenie Jeziora Włocławskiego (Zalew Włocławski).
b. Regaty te zaliczone są również do rywalizacji w ramach Grand Prix Zalewu Włocławskiego 2018.

2. Regaty DMPJK zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 ÷ 2020 World
Sailing, Zawiadomieniem o cyklu regat Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2018, Przepisami klasowymi
jachtów klasy T 2017 ÷ 2020, Przepisami Pomiarowymi Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w
regatach eliminacyjnych, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi tej eliminacji

3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T–1, T–2, T–3, MICRO i OPEN. Limit jachtów w poszczególnych
klasach koniecznych do uznania regat za odbyte w klasie ustala się na pięć jednostek (5).

4. Regaty DMPJK posiadają: licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

5. Biuro regat: Marina Zarzeczewo, Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55; biuro@yca.pl

6. Port regat: Marina Zarzeczewo; Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55. Organizator zapewnia nieodpłatnie
slipowanie jachtów na terenie portu regat. Dla jachtów z mieczami szybrowymi, Organizator zapewnia
nieodpłatnie wodowanie na tamie za pomocą suwnicy bramowej po wcześniejszym zgłoszeniu – z
wyprzedzeniem 24 godzinnym – do Zbigniewa KACPRZAKA tel. 697 701 481.
DMPJK ANWIL CUP 2018_Zawiadomienie Strona 2 z 3

7. Zgłoszenia do regat: od ukazania się niniejszego zawiadomienia o regatach, drogą elektroniczną na drukach
zgłoszeń na adres e-mail biuro@yca.pl (zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną uzyskają status aktywnych z
chwilą wniesienia gotówką opłaty startowej w Biurze Regat) oraz w biurze regat w dniu 31 maja 2018 r w
godzinach od 17:00 do 22:00 i w dniu 1 czerwca 2018 w godzinach od 08:00 do 10:00 na drukach
dostarczonych przez Organizatora – druki zgłoszeń są do pobrania na stronie internetowej http://www.yca.pl .

8. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat.
Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń KS

9. Opłata startowa: (wpisowe): wynosi 70,- PLN (słownie: siedemdziesiąt złotych) od jachtu w przypadku
zgłoszenia w przeddzień zawodów (tj. czwartek 31 maja), najpóźniej do godziny 22:00, natomiast w dniu
zawodów opłata startowa wynosi 100,- PLN (słownie: sto złotych) płatna obligatoryjnie gotówką na miejscu
wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat.

10. Organizator udostępnia nieodpłatnie: parking dla samochodów i przyczep, sanitariaty (poza prysznicami),
pole namiotowe i postój przy brzegu i pomostach.

11. Pomiary jachtów: możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli (za częściową odpłatnością
w kwocie 20,- złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18:00 do 20:00 w czwartek 31 maja
2018 r. oraz od 08:00 do 09:30 w piątek 1 czerwca 2018 r. w porcie Marina Zarzeczewo.

12. Ważenie jachtów: możliwość zważenia jachtu za częściową odpłatnością w kwocie 30, – PLN (słownie:
trzydzieści złotych) od jachtu w awanporcie przy tamie w godzinach od 18: 00 do 20: 00 w czwartek 31 maja
2018 r.

13. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać
dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości
zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z
przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych i składania na piśmie raportów do Komisji
Sędziowskiej ( pkt. 1.3 b Podręcznik Mierniczych Międzynarodowych) są Kontrolerzy Sprzętu w osobach:
Zbigniew Kacprzak i Piotr Dwórznik

14. Otwarcie regat: uroczyste otwarcie regat ANWIL CUP 2018 odbędzie się w piątek 1 czerwca 2018 r.
o godzinie 10:00 w Marinie Zarzeczewo.

15. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 12:00 w piątek 1 czerwca 2018 r.

16. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.

17. Wyścigi:
Organizator planuje w ramach DMPJK rozegranie do 9-ciu wyścigów wg następującego harmonogramu:
• 1 czerwca (piątek) start godzina 12:00;
• 2 czerwca (sobota) start godzina 10:00;
• 3 czerwca (niedziela) start godzina 10:00;
W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.
Jeden z tegorocznych wyścigów dedykowany będzie 20-leciu ANWIL CUP. Szczegółowe zasady
przeprowadzenia tego wyścigu zostaną podane specjalnym komunikatem KS.

18. Wyniki: w wynikach ostatecznych będą klasyfikowani zawodnicy, zgłoszeni i przyjęci do regat – regaty zostaną
uznane za ważne przy rozegraniu (jednego) 1 wyścigu.

19. Nagrody:
• zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu I – otrzymują puchar, medale i dyplomy;
• zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu II – III – otrzymują medale i dyplomy;
• nagrody finansowe w klasach za zdobycie I miejsca – 500, – zł,
• przewidziane fanty rzeczowe – losowane wśród zapisanych załóg.
Wszystkie załogi pozostałe, otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

20. Kategoria Regat: ”C” – uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek z logo Głównego
Sponsora Regat firmy ANWIL S.A. oraz naklejek PPJK dostarczonych przez Organizatora cyklu.

21. Przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania aktualnie
obowiązujących przepisów żeglugowych

22. Sternik jachtu: osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia
(„obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.
DMPJK ANWIL CUP 2018_Zawiadomienie Strona 3 z 3

23. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i
sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach
dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

24. Zawodnicy: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich
rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora
nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez
zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

25. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów
startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.

26. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC
jachtu obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas zawodów sportowych.
Brak ważnej polisy OC dla jachtu będzie skutkowało nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed regatami możliwości dokonania
ubezpieczeń na czas regat.
Organizator
YACHT CLUB ANWIL

INFORMACJE DODATKOWE:
Wyżywienie: Organizator, w ramach opłaty aprowizacyjnej w kwocie 70,- PLN (słownie: siedemdziesiąt złotych)
od osoby, zapewni wyżywienie w postaci pięciu posiłków: piątek, 1 czerwca (śniadanie i obiadokolacja), sobota,
2 czerwca (śniadanie i obiadokolacja) i niedziela 3, czerwca (śniadanie i tradycyjny żurek).Opłata płatna w Biurze
Regat podczas zapisów.

Noclegi: Organizator udostępnia możliwość bezpłatnego skorzystanie z pola biwakowego (namiotowego) w
Marinie Zarzeczewo (namioty i przyczepy własne uczestników).
Hotele: Informacja dla ekip chcących skorzystać z odpłatnych hoteli na terenie m. Włocławka:
• Hotel „Portofino”: 87-800 Włocławek, al. Kazimierza Wielkiego 6E, tel. 54 233 05 55, hotel@portofino.com.pl
• Hotel „Garage Hotel” 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 113, tel. 602 535 512, kontakt@garagehotel.pl
• Hotel „Ratuszowy”: 87-800 Włocławek, ul. Bojańczyka 7, tel. 54 232 62 76
• Hotel „Kujawy”: 87-800 Włocławek, ul. Kościuszki 18/20, tel. 54 237 75 00
• Hotel „Młyn”: 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 77, tel. 54 233 01 13; hotelmlyn@hotelmlyn.pl
• Hotel „Victoria” 87-800 Włocławek, ul. Przechodnia 1B; tel. 54 412 44 00 recepcja@victoria-hotel.pl
• Hotel „Aleksander”: 87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 23, tel. 54 412 66 66

Cze
16
sob
Salamander Cup Włocławek
Cze 16 – Cze 17 całodniowy

POBIERZ Zgłoszenie do regat

POBIERZ Powiadomienie o regatach

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

REGATY ŻEGLARSKIE

Salamander Cup 2018 

Sponsor Główny Tytularny Regat: Salamander Window & Door Systems S.A,
87-800 WŁOCŁAWEK al. Kazimierza Wielkiego 6a, www.salamander-windows.com

Organizatorzy:
YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie,
87-801 WŁOCŁAWEK, ul. Uskok 5; http://www.yca.pl; biuro@yca.pl

1. Termin i ranga Regat: Eliminacja Pucharu Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) „SALAMANDER CUP 2018” zostaną rozegrane w dniach 16 – 17 czerwca 2018 r. (sobota-niedziela). Regaty są zawodami rozgrywanymi w ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku „R” = 1,0 oraz w ramach Grand Prix Zalewu Włocławskiego na akwenie Jeziora Włocławskiego (Zalew Włocławski).
2. Regaty PPJK zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 ÷ 2020 World Sailing, Zawiadomieniem o cyklu regat Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2018, Przepisami klasowymi jachtów klasy T 2017 ÷ 2020, Przepisami Pomiarowymi Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w regatach eliminacyjnych, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi tej eliminacji
3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T–1, T–2, T–3, MICRO i OPEN. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania Regat za odbyte w klasie ustala się na cztery (4) jednostki.
4. Regaty PPJK posiadają: licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
5. Biuro Regat: Marina Zarzeczewo, Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55; biuro@yca.pl
6. Port Regat: Marina Zarzeczewo; Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55. Organizator zapewnia nieodpłatnie slipowanie jachtów na terenie portu Regat. Dla jachtów z mieczami szybrowymi, Organizator zapewnia nieodpłatnie wodowanie na tamie za pomocą suwnicy bramowej po wcześniejszym zgłoszeniu – z wyprzedzeniem 24 godzinnym – do Zbigniewa KACPRZAKA tel. 697 701 481.
7. Zgłoszenia do Regat: od ukazania się niniejszego zawiadomienia o regatach, drogą elektroniczną na drukach zgłoszeń na adres e-mail biuro@yca.pl (zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną uzyskają status aktywnych z chwilą wniesienia opłaty startowej) oraz w biurze regat w piątek, 15 czerwca 2018 r. w godzinach od 18:00 do 22:00 i w dniu regat 16 czerwca 2018 w godzinach od 08:00 do 09:45 na drukach dostarczonych przez Organizatora – druki zgłoszeń są do pobrania na stronie internetowej http://www.yca.pl .
8. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń KS.
9. Opłata startowa: (wpisowe): wynosi 70,- zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) od jachtu w przypadku zgłoszenia w przeddzień zawodów w piątek, 15 czerwca, najpóźniej do godziny 22:00, natomiast w dniu zawodów opłata startowa wynosi 100,- zł (słownie: sto złotych) płatna obligatoryjnie wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat.
10. Organizator udostępnia nieodpłatnie: parking dla samochodów i przyczep, sanitariaty (poza prysznicami), pole namiotowe i postój przy brzegu i pomostach.
11. Pomiary jachtów: możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli (za częściową odpłatnością w kwocie 20,- złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18:00 do 20:00 w piątek 15 czerwca 2018 r. oraz od 08:00 do 09:30 w sobotę 16 czerwca 2018 r. w porcie Marina Zarzeczewo.
12. Ważenie jachtów: możliwość zważenia jachtu (za częściową odpłatnością w kwocie 30, – złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18: 00 do 20: 00 w piątek 15 czerwca 2018 r.
13. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas Regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych i składania na piśmie raportów do Komisji Sędziowskiej ( pkt. 1.3 b Podręcznik Mierniczych Międzynarodowych) są Kontrolerzy Sprzętu w osobach: Zbigniew Kacprzak i Piotr Dwórznik.
14. Otwarcie Regat: uroczyste otwarcie regat SALAMANDER CUP 2018 odbędzie się w sobotę 16 czerwca 2018 o godzinie 10:00 w Marinie Zarzeczewo.
15. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 12:00 w sobotę 16 czerwca 2018 r.
16. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.
17. Wyścigi: Organizator planuje w ramach PPJK rozegranie co najwyżej 9-ciu wyścigów.
16 czerwca (sobota) start do pierwszego wyścigu dnia – godzina 12:00;
17 czerwca (niedziela) start do pierwszego wyścigu dnia – godzina 09:00;
W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.
18. Wyniki: w wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu – regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu (jednego) 1 wyścigu.
19. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w Biurze Regat w ciągu 30 minut od chwili zakończenia ostatniego wyścigu dnia. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym komunikatem do 30 min. po upływie czasu protestowego. Również w tym czasie zostanie wywieszone zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują, jako strona lub są zgłoszeni, jako świadkowie.
20. Nagrody:
zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu I – otrzymują puchar, medale i dyplomy;
zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscu II – III – otrzymują medale i dyplomy;
nagrody finansowe w klasach za zdobycie I miejsca – 500, – zł,
rzewidziane fanty rzeczowe – losowane wśród zapisanych załóg.
Wszystkie załogi pozostałe, otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
21. Kategoria regat: ”C” – uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek z logo Głównego Sponsora Regat firmy Salamander Window & Door Systems S.A. oraz naklejek PPJK dostarczonych przez Organizatora.
22. Przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów żeglugowych.
23. Sternik jachtu: osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.
24. Załoga jachtu zgłaszająca się do Regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat SALAMANDER CUP.
25. Zawodnicy: uczestniczą w Regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po Regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników Regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodników /sternika i załogantów/ lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
26. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.
27. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC, obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do Regat. Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed Regatami możliwości dokonania ubezpieczeń na czas trwania regat.
Wyżywienie: Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia wyżywienie w postaci czterech posiłków: sobota 16.06.2018 – śniadanie oraz obiadokolacja w formie dań z grilla, niedziela 17.06.2018 – śniadanie + żurek.
Pole biwakowe: Organizator udostępnia – na czas regat – możliwość bezpłatnego skorzystania z pola biwakowego (namiotowego) w Marinie Zarzeczewo (namioty i przyczepy własne uczestników).

Lip
14
sob
Volvo Gdynia Sailing Days @ Marina Gdynia
Lip 14 – Lip 15 całodniowy
Lip
27
pt
Mistrzostwa Polski Euro Micro Szczecin
Lip 27 – Lip 29 całodniowy
Sie
11
sob
Mistrzostwa Świata Świnoujście
Sie 11 – Sie 18 całodniowy
Wrz
8
sob
Puchar Polski
Wrz 8 – Wrz 9 całodniowy