Składki stowarzyszenia na rok 2018

1. Naklejka żółta- składka w wysokości 500 zł od załogi

 • składka obowiązkowa
 • uprawnia do startu we wszystkich regatach Pucharu Polski
 • podpis Pani Prezes przy wydaniu naklejki i wpisaniu nr POL
 • lokalizacja na kadłubie: lewa część pawęży

2. Naklejka różowa składka w wysokości 100 zł od załogi

 • składka obowiązkowa
 • uprawnia do startu w konkretnych regatach Pucharu Polski:
  • PP1- Petrochemia Cup
  • PP2- Anwil Cup
  • PP3- Salamander Cup
  • PP4- Nord Cup
  • PP5- Volvo Gdynia Sailing Days
  • PP6- Mistrzostwa Polski
  • PP7- Puchar Vital Mor Tour
 • podpis Pani Prezes przy wydaniu naklejki i wpisaniu nr POL
 • lokalizacja na kadłubie: prawa część pawęży

3. Naklejka niebieska składka w wysokości 500 zł od załogi

 • składka dobrowolna
 • uprawnia do otrzymania materiałów prasowych z każdej imprez Pucharu Polski
 • uprawnia do korzystania z zasobów mediowych klasy
 • składka wspomaga budżet mediowy klasy: prasa, internet, social media, strona www, targi
 • lokalizacja na kadłubie: na dziobie po obu stronach kadłuba

Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku stowarzyszenia:

34 1600 1462 1816 0800 6000 0001

w terminie do 15.05.2018.

« »