Zawiadomienie o regatach PETROCHEMIA CUP 18-19.05.2019

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

REGATY ŻEGLARSKIE
PETROCHEMIA CUP 2019 – Puchar Polski w klasie MICRO

1. ORGANIZATOR
Klub Żeglarski „Petrochemia” Płock
Płock ul. Chemików 7a
Kontakt:
z ramienia KŻ Petrochemia: Komandor Klubu Cezary Czarnecki tel. (024) 256-86-58 kom. 696 479 788
lub Członek Zarządu Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego Piotr Kułaga
tel. kom. 501 795 376

2. TERMIN I MIEJSCE
Regaty zostaną rozegrane w dniach 18 – 19 maja 2019r. w Płocku na Wiśle między 634 i 636 km. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego i Komisji Regatowej będzie teren Klubu Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, ul. Parowa 1 (obok ujęcia wody dla PKN ORLEN S.A.).
Otwarcie regat odbędzie się w dniu 18.05.2019r. o godz.1000 .

3. UCZESTNICTWO
Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w Biurze Regat w miejscu urzędowania w dniu 17.05.2019r. w godz. 1800- 2000 oraz w dniu 18.05.2019r. w godz. 830- 0945 Wysokość wpisowego od jachtu: 50 zł.

4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2017-2020, Przepisami Polskiego Towarzystwa Regatowego klasy MICRO, Zawiadomieniem o regatach, oraz Instrukcją Żeglugi. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w dniu regat przed ich rozpoczęciem.
Regaty rozegrane zostaną w klasie MICRO (klasyfikacje: Generalna, Racer, Cruiser, Old Regatta – stare Micro Polo, Flyer’y, Rykoszety. Inne Micro).
Klasyfikacja wg kolejności (system małych punktów). Przewiduje się rozegranie dziewięciu wyścigów. Dla klasyfikacji Old Regatta ilość wyścigów zostanie uzgodniona bezpośrednio z uczestnikami przed rozpoczęciem regat.
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu jednego wyścigu.

5. REKLAMOWANIE
Organizator może wymagać umieszczenia reklam sponsorów regat na jachtach zgodnie z kodeksem reklamowania ISAF

6. PROGRAM I PUNKTACJA REGAT
Przewiduje się rozegranie 1 – 9 wyścigów. Przy rozegraniu jednego wyścigu regaty zostaną uznane za ważne. Po rozegraniu czterech i więcej wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu zostanie podany nie wcześniej niż o 11 15 w dniu 18.05.2019r. Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu zostanie podany nie później niż o godz. 14 00 w dniu 19.05.2019. do obliczania wyników stosowany będzie system „Małych Punktów”.

7. NAGRODY
Organizator przewiduje dla pierwszych trzech załóg w każdej klasyfikacji przyznanie pamiątkowych dyplomów oraz pucharów.
Mogą zostać przyznane również nagrody rzeczowe wg regulaminu organizatora.

8. UWAGI KOŃCOWE
Regaty będą posiadały licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
Sędzią Głównym będzie Adriana Konarzewska nr licencji PZŻ 454/I SR.
Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian w programie regat
i Instrukcji Żeglugi

9. INFORMACJA DODATKOWA
Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz. 43 z 2001 r.)
Ustawa z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na akwenach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.)
Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.
Wszystkie jachty bezwzględnie muszą posiadać ubezpieczenie OC ważne na czas rozgrywania regat.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Regatach

« »